Dzikir Pagi Dan Petang

بسم الله الر حمن الر حيم

DZIKIR-DZIKIR PAGI DAN PETANG

Keutamaan Dzikir Pagi dan Petang
Rosulullah ( bersabda) :
لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة )
“ Sungguh (jika) saya duduk bersama kaum yang berdzikir kepada Allah Ta’ala sejak (selesai) sholat Shubuh hingga terbitnya matahari lebih saya sukai daripada membebaskan empat orang budak dari keturunan Isma’il Alaihissalam, dan sungguh (jika) saya duduk bersama kaum yang berdzikir kepada Allah sejak (selesai) sholat Ashar hingga terbenamnya matahari lebih saya sukai daripada membebaskan empat orang budak.” (Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas ( )

Beberapa Contoh Dzikir-dzikir Pagi dan Petang yang Diajarkan oleh Rosulullah ( berdasarkan hadits-hadits yang shohih ) :

1. Ayat Kursi (Q.S.2:255)
Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya di waktu pagi maka dia dilindungi dari (gangguan) jin hingga dia memasuki waktu petang dan barangsiapa membacanya di waktu petang maka dia dilindungi dari mereka (jin) hingga memasuki waktu pagi.(H.R. Hakim,Nasaai dan Thabrani dengan sanad yang baik)

2. Q.S.Al Ikhlash(Q.S.112:1-4) , Q.S. Al Falaq (Q.S.113:1-5), dan Q.S. An Naas (Q.S.114:1-6)
Keutamaannya : Barangsiapa yang membaca ketiga surat tersebut di waktu pagi dan petang –masing-masing tiga kali- maka (bacaan tersebut) mencukupinya dari segala sesuatu.(H.R. Abu Dawud d
dan Tirmidzi)

3. Dzikir :
أصبحنا و أصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ، رب أسألك خير ما في هذا اليوم و خير ما بعده، وأعوذبك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذبك من الكسل و سوء الكبر، رب أعوذبك من عذاب في النار و عذاب في القبر
“ Kami memasuki waktu pagi dan seluruh kerajaan hanya milik Allah semata segala puji bagi-Nya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya semua kekuasaan dan puji-pujian, ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Robbku aku memohon kepada-Mu kebaikan yang ada pada hari (siang) ini dan kebaikan sesudahnya. Dan aku mohon perlindungan dari segala keburukan pada hari (siang) ini dan keburukan sesudahnya. Ya Robbku, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari sifat malas dan pikun. Ya Robbku, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari azb neraka dan azab kubur.” (H.S.R.Muslim)
Dan jika memasuki waktu petang, membaca dzikir tersebut dengan mengganti lafazh :
أصبحنا dengan أمسينا , dan أصبح الملك dengan أمسى الملك , dan هذا اليوم dengan هذه الليلة dan ـهdengan ها

4. Dzikir :
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
“ Ya Allah karena-Mu kami memasuki waktu pagi dan petang, dan karena-Mu kami hidup dan mati dan karena-Mu lah kami (akan) kembali.” (H.R.Tirmidzi)
Jika masuk waktu petang, hendaklah membaca :
اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
“ Ya Allah karena-Mu kami memasuki waktu petang dan pagi, dan karena-Mu kami hidup dan mati dan kepada-Mu lah kami (akan) kembali.” (H.R.Tirmidzi)
5. Dzikir :
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك مااستطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبـي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
“ Ya Allah ,Engkaulah Robbku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku tetap dalam perjanjianku kepada-Mu dan (mengimani) apa yang Engkau janjikan kepadaku semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan perbuatanku, aku mengakui kepada-Mu atas nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau.”
Keutamaannya : Barangsiapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan di› waktu petang kemudian dia mati pada malam harinya maka dia termasuk ahli surga dan barangsiapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan di waktu pagi kemudian dia mati pada siang harinya maka dia termasuk ahli surga. (H.R.Bukhari)

6. Dzikir :
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك (×4)
“ Ya Allah aku memasuki waktu pagi dengan bersaksi kepada-Mu, kepada pengemban ‘Arsy-Mu dan para malaikat-Mu serta seluruh ciptaan-Mu bahwa Engkaulah Allah, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu” (4x)
Di waktu petang membaca dzikir yang sama dengan mengganti: اللهم إني أصبحت dengan اللهم إني أمسيت
Keutamaannya : Barangsiapa membacanya di waktu pagi dan petang sebanyak empat kali, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. (H.R.Abu Dawud)

7. Dzikir:
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
“ Ya Allah nikmat apapun yang sampai padaku atau pada seseorang dari makhluk-Mu pada pagi hari ini, (maka) semua itu semata-mata dari_mu tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan syukur.”
Pada waktu petang : اللهم ما أصبح بي diganti dengan اللهم ما أمسى بي
Keutamaannya : Barangsiapa membacanya di waktu pagi maka ia telah mensyukuri nikmat pada (siang) hari itu dan barangsiapa membacanya di waktu petang maka ia telah mensyukuri nikmat pada malam hari. ( H.R. Abu Dawud)
8. Dzikir:
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذبك من الكفر والفقر وأعوذبك من عذاب القبر لا إله إلا أنت (×3)
“ Ya Allah berikanlah kesehatan pada badanku, pendengaranku, dan penglihatanku. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefaqiran serta siksa kubur. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.”3X (H.R.Abu Dawud dan Ahmad)
9. Dzikir :
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم (×7)
“ Cukuplah Allah bagiku, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy Yang Agung.” (7X)

Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan petang sebanyak tujuh kali, maka Allah (mencukupkan baginya segala yang ia butuhkan dari urusan dunia dan akhirat. (HR.IbnuSunni)

10. Dzikir :
رضيت با الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ( نبيا (×3)
“ Aku rela Allah sebagai Robbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad ( sebagai nabiku.” 3X

Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali, niscaya Allah akan meridhoinya di hari kiamat.
(H.R. Ahmad dan Turmidzi)

11. Dzikir :
اللهم إني أسألك العفو والغافية في الدنيا ولآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديـني ودنيـاي وأهلي و مالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتى، اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميـني و عن شمالي و من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
“ Ya Allah aku mohon pada-Mu ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah aku mohon kepada-Mu ampunan dan kesehatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah tutupilah aibku dan hilangkanlah rasa takutku. Ya Allah jagalah aku dari depan dan dari belakangku, dari sebelah kanan dan kiriku, serta dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu dari apa-apa yang memperdayakanku dari bawahku.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
12. Dzikir :
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و هو السميع العليم (×3)
“ Dengan (menyebut) nama Allah, yang dengan (menyebut) nama-Nya tidak satu pun yang dapat membahayakan baik di bumi maupun di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .” (3X)

Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. (H.R.Abu Dawud, Ahmad,Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

13. Dzikir :
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذبك من شر نفسي و من شر الشيطان وشركه وأن أقـترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
“ Ya Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nampak, Pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Pemilik segala sesuatu, aku bersaksi Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan diriku dan kejahatan syetan serta sekutunya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku perbuat terhadap diriku sendiri maupun terhadap saudaraku yang muslim.”
(H.R.Tirmidzi dan Abu Dawud)
14. Dzikir :
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

“ Wahai Dzat Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan dan jangan Engkau biarkan diriku walau sekejap mata.” (H.R.Al Hakim)

15. Dzikir :
أصبحنا و أصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فـتحه ونصره ونوره وبركته وهداه و أعوذبك من شر ما فيه و شر ما بعده
“ Kami masuki waktu pagi dan semua kerajaan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah aku mohon kebaikan hari ini, kemenangannya (dalam mencapai tujuan), pertolongannya (dalam menghadapi musuh), cahayanya (ilmu dan amal), berkahnya (kemudahan bagi rezki yang baik dan halal) serta petunjuknya (keteguhan dalam mengikuti petunjuk dan menjauhkan diri dari hawa nafsu). Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan segala sesuatu yang ada pada hari ini dan kejelekan yang ada sesudahnya.” (H.R.Abu Dawud)
Keterangan :
‎‎Pada waktu petang lafazh : أصبحنا وأصبح الملك diganti dengan lafazh أمسينا وأمسى الملك dan خير ما في هذا اليوم dengan خير ما في هذه الليلة dan dhomir ـه dengan ها

16. Dzikir :
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد( وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
“Kami masuki waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas dan tetap berada dalam agama nabi kami Muhammad( serta tetap mengikuti jejak bapak kami Ibrahim ( yang lurus (dalam menjalankan agama) dan beliau bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik.” (H.R.Ahmad)
Keterangan: Pada waktu petang lafazh : أصبحنا diganti dengan أمسينا .
17. Dzikir :
سبحان الله و بحمده (مائة مرة)
“ Maha Suci Allah dan dengan memuji kepada-Nya “ (seratus kali)

Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan petang seratus kali, maka tiada seorang pun yang datang pada hari kiamat membawa (sesuatu) yang lebih baik darinya kecuali orang-orang yang mengucapkan hal yang sama atau yang lebih dari itu.(H.R.Muslim)

18. Dzikir :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير (عشر مرة أو مرة واحدة أو مائة مرة)
“ Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas sega la sesuatu.” (10X atau 1X atau 100X).
Keutamaannya :
a. Barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan petang sepuluh kali, maka Allah akan menetapkan baginya sepuluh kebaikan, serta menghapuskan darinya sepuluh kesalahan. Dan bacaan itu pahalanya seperti orang yang membebaskan sepuluh hamba sahaya dan Allah akan melindunginya dari (gangguan) syetan.(H.R.Nasaai dalam kitabnya “Amalul Yaum Wal Lailah” dengan sanad yang shohih)
b. Barangsiapa yang membacanya satu kali di waktu pagi maka baginya pahala (membebaskan) seorang budak dari keturunan Ismail ( dan ditetapkan baginya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, diangkat derajatnya sebanyak sepuluh derajat serta selalu terjaga dari (godaan) syetan sampai ia memasuki waktu petang. Dan jika ia membacanya di waktu petang maka ia akan mendapatkan hal yang serupa hingga ia memasuki waktu pagi.” (H.R.Abu Dawu, Ahmad, dan Ibnu Majah)
c. Barangsiapa membacanya seratus kali di waktu pagi, maka baginya pahala (orang yang membebaskan) budak, dan ditetapkan baginya seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus kesalahan dan selalu terjaga dari (gangguan) syetan sampai ia memasuki waktu petang. Dan Tiadak seorangpun yang datang membawa lebih baik darinya kecuali orang yang mengerjakan lebih baik dari itu.(H.R.Bukhari dan Muslim)

19. Dzikir :
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته (ثلاث مرة إذا أصبح)
“ Maha Suci Allah dengan memuji kepada-Nya sebanyak jumlah makhluk-Nya, keridhoan-Nya, dan seberat ‘Arsy-Nya serta sebanyak kalimat-kalimat-Nya.” (tiga kali pada waktu pagi)
20. Dzikir :
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيـبا وعملا متقبلا ( إذا أصبح)
“ Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki yang baik, dan amalan yang diterima.” (Dibaca waktu pagi) (H.R.Ibnu Majah)
21. Dzikir :
أستـغفر الله وأتوب إليه (مائة مرة في اليوم)
“ Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya” (H.R.Bukhari dan Muslim)

Atau lebih utama membaca lafazh istighfar sebagai berikut:
أستـغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
“ Saya memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Yang Maha Hidup lagi Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya.

Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya maka Allah akan mengampuni (dosa-dosa)nya meskipun ia lari dari peperangan. (H.R.Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al Hakim)

22. Dzikir :
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاث مرة إذا أمسى)
“ Aku Berlindung dari kalimat-kalimat Allah Yang Maha Sempurna dari kejahatan seluruh makhluk.” (dibaca tiga kali sewaktu petang).
Keutamaannya : Barangsiapa yang membacanya akan terjaga dari bahaya racun dan segala yang beracun pada malam hari.(H.R.Ahmad)

23. Membaca sholawat sebanyak sepuluh kali:
اللهم صلى و سلم على نبينا محمد (×10)
“ Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada nabi kami Muhammad(”

Lebih utama apabila membaca”sholawat ibrahimiyah” yang berbunyi:
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Keutamaannya : Barangsiapa yang bersholawat sebanyak sepuluh kali saat pagi dan petang, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rosulullah( di hari kiamat kelak.(H.R.Ath Thabrani)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Allah ( telah menjelaskan waktu yang tepat untuk berdzikir pagi dan petang di beberapa ayat dalam Al Qur’an, antara lain firman-Nya:
( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب)
“ Dan bertasbihlah dengan memuji Robbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya.” (Q.S.Qoof:39)
Ayat ini menunjukkan bahwa waktu berdzikir pada pagi hari adalah antara usai menunaikan sholat shubuh dan sebelum matahari. Dan merupakan salah satu sunnah Rosulullah ( adalah apabila usai menunaikan sholat shubuh, beliau duduk di musholla (tempat sholat)dan berdzkir kepada Allah ( hingga terbitnya matahari. Dan dalam sebuah haditsnya beliau bersabda:
( من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكرالله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة،تامة،تامة)
“Barangsiapa yang mengerjakan sholat shubuh secara berjama’ah kemudian duduk berdzikir kepada Allah Ta’ala hingga terbitnya matahari lalu mengerjakan sholat dua raka’at, maka baginya pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan ‘umrah dengan pahala yang sempurna (beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali) (H.R. Tirmidzi)

2. Dzikir-dzikir ini memiliki jumlah bilangan yang tertentu:
a. Dibaca satu kali (lihat no. 1,3,4,5,7,11,13,14,15,16,20)
b. Dibaca tiga kali (lihat no.2,8,10,12,19,22)
c. Dibaca empat kali (lihat no.6)
d. Dibaca tujuh kali (lihat no.9)
e. Dibaca sepuluh kali (lihat no.23)
f. Dibaca seratus kali (lihat no.17,21)
g. Dibaca sekali atau sepuluh kali atau seratus kali (lihat no.18)

Jumlah bilangan dzikir-dzikir tersebut harus diperhatikan dengan baik dan tidak boleh dilebihkan atau dikurangi karena demikianlah ditetapkan oleh Rosulullah (.

3. Rosulullah ( telah menyebutkan beberapa keutamaan berdzikir dengan dzikir-dzikir tersebut, baik itu berupa janji surga, ridho allah kepada hamba-Nya, keselamatan dari segala macam bahaya, dan yang lainnya. Karenanya sangat baik sekali bagi seorang muslim apabila ia dapat membaca semua dzikir-dzikir yang telah disebutkan tadi, dan hendaknya ia bisa mejadikan dzikir-dzikir tersebut sebagai salah satu tugas kesehariannya. Namun jika waktu yang ia miliki sangat sempit maka hendaknya ia dapat memilih dzikir apapun yang mudah baginya, karena mengabaikan dzikir-dzikir tersebut secara keseluruhan adalah merupakan suatu kelalaian yang sangat keterlaluan.Hendaknya hal ini dapat diperhatikan.

و الله تعالى أعلم –

Rujukan utama dari dzikir-dzikir ini adalah dua buku kecil yang berjudul “Wirdu Ash Shobah wal Masaa minal Kitabi was Sunnah” dan “Hisnul Muslim” Keduanya ditulis oleh Asy Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf Al Qathhany.
facebooker:
([email protected])