Tauhid:-Hakekat Dan Kedudukannya

Tauhid; Hakekat Dan Kedudukannya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ________________________________________ Firman Allah Ta’ala: “Aku menciptakan jin dan manusia, tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariat:...